จังหวัดหนองบัวลำภู โทรสอบถาม 042-316-680, 042-316-681